کد خبر: 84176

گزارش جدید یونیسف؛

طبق گزارش جدید یونیسف، یک کودک از هر ۵ کودک ساکن در کشورهای ثروتمند در فقر نسبی زندگی می کند.

به گزارش کرمان خبر/طبق گزارش این سازمان، ۱۳ درصد کودکان کشورهای توسعه یافته فاقد دسترسی به غذای کافی و مغذی هستند، بطوریکه در کشورهای آمریکا و بریتانیا این رقم تا ۲۰ درصد رسیده است.

«سارا کوک» مدیر بخش تحقیقات یونیسف، در این باره می گوید: درآمد بالاتر به معنای کیفیت زندگی بهتر برای کودکان نیست. دولت ها در همه کشورها باید برای کاهش این فاصله و ایجاد بهبود، اقداماتی تضمین کننده انجام دهند.

در این گزارش، مواردی نظیر سطح تحصیلات، سلامت روان، مصرف الکل، فرصت های اقتصادی و محیط زیست ۴۱ کشور پردرآمد جهان بررسی شد.

در این گزارش، آلمان و کشورهای شمال اروپا در راس فهرست و کشورهای رومانی، بلغارستان و شیلی در انتهای فهرست قرار گرفتند. کشورهای آمریکا و نیوزیلند به ترتیب در رده های ۳۷ و ۳۴اُم قرار گرفتند.

آمریکا از لحاظ فقر، گرسنگی، سلامت، تحصیل و نابرابری دارای نمرات نسبتا پایینی بود.

عملکرد نیوزیلند نیز از لحاظ سلامت روان نوجوانان با بالاترین نرخ خودکشی در دنیا برای افراد ۱۵ تا ۱۹ سال (سه برابر میانگین نرخ خودکشی در کشورهای ارزیابی شده) بسیار بد بود.