کد خبر: 84181

شرایط مرخصی و آزادی از زندان در رمضان؛

رئیس سازمان زندان ها از اجرای بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: تعدادی از زندانیان برای لیالی قدر به مرخصی رفتند که مرخصی برخی از این افراد می تواند منتهی به آزادی باشد.

به گزارش کرمان خبر/اصغر جهانگیر در خصوص پیشنهاد سازمان زندان ها در رابطه با مرخصی های ویژه ماه مبارک رمضان، افزود: این پیشنهاد در خصوص مرخصی های لیالی قدر به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و ایشان هم فورا با این مرخصی ها موافقت کردند.

وی از اجرای این پیشنهاد در دو شب از لیالی قدر خبرداد و گفت: تعداد قابل توجهی از مشمولان از این مرخصی ۱۵روزه استفاده کردند.

مرخصی های یک ماهه تا بعد از رمضان 

جهانگیر افزود: در حال حاضر این مرخصی ها پانزده روزه است که قابلیت تمدید تا ۱۵روز دیگر را هم دارد.

رئیس سازمان زندان ها در پاسخ به این سئوال که چند دسته از زندانیان از این مرخصی ها استفاده کردند،گفت: محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس، محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس، محکومین به حبس از ۵ تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس، محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس جز مشمولان بودند.

مرخصی منتهی به آزادی

وی افزود: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

جهانگیر در خصوص زندانیان محکوم به جزای نقدی هم گفت:محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس،محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس هم دسته دیگری از زندانیان مشمول این مرخصی محسوب می شوند.

وی افزود: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

جهانگیر در خصوص  محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی، اظهار داشت: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی مذکور برخوردار خواهندبود.

عفو موردی زندانیان حافظ قرآن

وی در ادامه و در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چه تعداد از زندانیان حافظ قرآن هستند، گفت: در حال حاضر ۱۰۰۰ نفر از زندانیان حافظ کل قرآن هستند و به دنبال این هستیم که در این زمینه بتوانیم عفو موردی بگیریم.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: در زندان‌های سراسر کشور بحث آموزش در مرحله تجوید ترتیل حفظ و قرآئت دنبال می شود و برنامه هایی داریم که مددجویان پس از آشنایی با فعالیت های قرآنی،در این مسیر نورانی گام بردارند.

جهانگیر تصریح کرد :در حال حاضر بیش از ۲هزار زندانی هم حافظ یک جز و بیشتر شدند.