کد خبر: 84359

هم‌اکنون که یک ماه از انتخابات می‌گذرد، هنوز تحرکی در بخش حمایت از تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود. در بازار و تولید و بورس نیز آن‌چنان که نشریات حامی دولت اذعان دارند، به اعتبار احتمال تغییرات در کابینه، حالت تعلیق و انتظار و تردید حاکم است.

به گزارش کرمان خبر/دولت در حالی می‌گوید بنا دارد امسال 970 هزار شغل جدید ایجاد کند، که از آبان و آذر سال گذشته به خاطر تب انتخابات نیمه تعطیل است و در چند ماه آینده نیز تغییر جابه‌جایی‌های کابینه و استقرار وزرای جدید خواهد بود.


نشریات حامی دولت در یک آگهی تبلیغاتی با عنوان «برنامه فراگیر اشتغال» عنوان کردند؛ دولت بنا دارد در سال جاری نزدیک به یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. بر این اساس برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 برای ایجاد 970 هزار شغل در سال جاری منتشر شده است.


هم‌اکنون که یک ماه از انتخابات می‌گذرد، هنوز تحرکی در بخش حمایت از تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود. در بازار و تولید و بورس نیز آن‌چنان که نشریات حامی دولت اذعان دارند، به اعتبار احتمال تغییرات در کابینه، حالت تعلیق و انتظار و تردید حاکم است.


دولت جدید تازه شهریور ماه تشکیل می‌شود و با توجه به اینکه محمدعلی نجفی مشاور ارشد روحانی و دیگران از تغییر حداقل 50 درصد کابینه خبر داده‌اند، نیمی از کابینه نو خواهد شد و منطقاً وزیران و معاونان جدید، حداقل 6 ماه را به آشنایی با شرایط و جابه‌جایی مدیران و تدوین برنامه اختصاص خواهند داد؛ یعنی تا پایان امسال.


با این وصف باید پرسید دولت چگونه وعده ایجاد 970 هزار شغل جدید را می‌دهد در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی امسال به نسبت پارسال نصف شود. دولت پارسال ادعا کرد 700 هزار شغل ایجاد کرده است و البته در همان سال 500 هزار شاغل، کار خود را از دست دادند و بیکار شدند. بنابراین چگونه می‌توان با رشد 2 تا 3 درصدی، وعده ایجاد 970 هزار شغل را در 8-9 ماه باقی مانده داد؟!