کد خبر: 84364

این حق مردم است که یک ماه پس از انتخابات، از کسانی که با انبانی از وعده از آنها رای گرفته اند، توقع داشته باشند کمی هم به جای "دعوا" از "کار" حرف بزنند.

به گزارش کرمان خبر/مهدی محمدی تحلیلگر مسایل سیاسی نوشت:البته بعید است تا وقتی که رییس جمهور تصمیم به "تداوم کاندیداتوری" دارد و اسحاق جهانگیری هم معاون اول اوست، "آتش بس" به جایی برسد.

ولی این حق مردم است که یک ماه پس از انتخابات، از کسانی که با انبانی از وعده از آنها رای گرفته اند، توقع داشته باشند کمی هم به جای "دعوا" از "کار" حرف بزنند. به این حق مردم باید احترام گذاشت.

کسانی که به روحانی رای داده اند توقع دارند مجالی باشد تا او به آنچه گفته عمل کند.

در این شرایط کاری بیش از یادآوری وعده ها و "تکرار صدای مردم" لازم نیست. همان صفحات کتاب "برنامه دولت دوازدهم روحانی" هم خوانده شود کافی است.

همه اینها البته بدان شرط است که در خلوت ماجرایی دیگر نباشد. هم اطلاعات و هم تجربه چیز دیگری به ما می گوید.

در حوزه های "منطقه"، "مناسبات با جریان بی ثبات ساز داخلی" و "تعامل با نهادهای حاکمیتی و ملی" ماجرایی دیگر در جریان است. آنجا مصالحه بسیار بعید است ممکن باشد.