کد خبر: 84388

سازمان بازرسی کل کشور کشف کرد

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۵، ضمن کشف تخلفاتی همچون « پرداخت دو میلیارد وام بدون کارمزد» از « ۱۵ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال سوء جریان در معاملات دولتی» جلوگیری کردند.

به گزارش کرمان خبر/بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۵ بر اثر اقداماتی که انجام دادند، ضمن جلوگیری از ۶۰ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال فرار مالیاتی، ۸۹۷ میلیارد ریال رشوه را کشف کردند.

استرداد وجوه به مبلغ ۹۴۵ میلیارد ریال، جلوگیری از عدم‌النفع دولت به مبلغ ۳ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال و وصول مطالبات دستگاه‌های اجرایی از شرکت‌های خصوصی به مبلغ ۳۶۹ میلیارد ریال از جمله اثربخشی‌های اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۵ بوده است.

همچنین این سازمان در سال گذشته، ضمن استرداد بخشی از مبالغ دریافتی حقوق نامتعارف برخی مدیران، از انحراف قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه از مسیر قانونی با وجود فشارهای سیاسی و محلی جلوگیری کرد.

بازگشت سهام ۱۹ درصدی وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس به دولت، جلوگیری از انعقاد قراردادهای بین‌المللی که در دوره پساتحریم، تفاهم‌نامه آن منعقد شده است، جلوگیری از واگذاری اموال و املاک سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به خاطر مغایرت با قانون و جلوگیری از ارزان فروشی سنگ آهن، جلوگیری از تخریب، تصرف، تغییر کاربری اراضی دولتی، خلیع ید و رفع تصرف از اراضی دولتی به میزان ۱۰ هزار هکتار از دیگر اثربخشی‌های اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته بوده است.

همچنین این سازمان در سال ۹۵ انواع تخلفات را کشف کرده که از آن جمله می‌توان به فروش املاک به مدیران تا ۵۱ درصد کمتر از نرخ کارشناسی، پرداخت رشوه، پرداخت ۲ میلیارد وام بدون کارمزد و  خرید ۲۳۱ هزار و ۱۱۱ متر زمین به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال بدون تملک در سال ۱۳۸۷ اشاره کرد.