کد خبر: 84587

رسول اکرم صلی الله علیه و آله: شیطان گفت آدم ثروتمند از چنگ من خلاصی ندارد و او را به یکی از سه چیز گرفتار می‌کنم.

به گزارش کرمان خبر/پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: شیطان گفت: آدم ثروتمند از چنگ من خلاصی ندارد و او را به یکی از این سه چیز گرفتار می‌کنم: یا مال و ثروت را در نظر او می‌آرایم که در نتیجه، از پرداخت حقوق و وظایف مالی خویش، خودداری می‌ورزد.  یاراههای مصرف آن را برایش آسان می‌کنم که در نتیجه، آنها را به ناحق خرج می‌کند.  و یا مال و ثروت را محبوب او می‌گردانم که در نتیجه، آن را از راههای ناروا به دست می‌آورد.

متن حدیث: 

قال صلی الله علیه و آله: إنَّ الشَّیطانَ قالَ : لن یَنجُوَ مِنّی الغَنِیُّ مِن إحدی ثلاثٍ: إمّا أن اُزَیِّنَهُ فی عَینِهِ فَیَمنَعَهُ مِن حَقِّهِ، و إمّا أن اُسَهِّلَ علَیهِ سبیلَهُ فَیُنفِقَهُ فی غیرِ حَقِّهِ، و إمّا أن اُحَبِّبَهُ إلَیهِ فَیَکسِبَهُ بغیرِ حَقِّهِ.

 

 

«میزان الحکمة، جلد8، حدیث شماره25015408- کنزالعمال، ح1677»