کد خبر: 84646

شش پس لرزه به بزرگی ۲.۷، ۲.۶، سه، ۳.۱، ۲.۲ در منطقه سیرچ به وقوع پیوست.

به گزارش کرمان خبر/شب گذشته مردم سیرچ شاهد وقوع هفت زمین لرزه در این منطقه بودند نخستین زمین لرزه به بزرگی ۵.۴ ریشتر ساعت ۲۲ و دو دقیقه و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست. شدت این زمین لرزه به اندازه ای بود که حتی در شهر کرمان هم احساس شد.

پس از آن در ساعت ۲۲ و ۳۱ دقیقه پس لرزه ای با شدت ۲.۷ ریشتر به وقوع پیوست. همچنین در ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه پس لرزه ای دیگر به بزرگی ۲.۶ ریشتر و ساعت ۵۲ دقیقه بامداد زمین لرزه با شدت سه ریشتر رخ داد.

در ساعت چهار و هشت دقیقه بامداد هم زمین لرزه ای با شدت ۳.۱ ریشتر و دو زمین لرزه ۲.۲ ریشتری در ساعت چهار و ۱۹ دقیقه و شش و ۱۰ دقیقه بامداد امروز بار دیگر به ثبت رسید.

در مجموع زمین لرزه اصلی سیرچ شش پس لرزه به دنبال داشت که شدت آنها سیر نزولی داشت و هیچ گونه خسارت جانی در منطقه مشاهده نشد.

اما در اثر زمین لرزه ۵.۴ ریشتری سیرچ تعدادی از دیوارهای قدیمی و کاهگلی فرو ریختند و خسارت مالی چندانی رخ نداد.