به گزارش کرمان خبر /طوفان ولایتی که آمد خیلی‌ها را با خودش از دانشگاه آزاد برد...دانشگاه آزاد که بی برو برگرد با نام هاشمی رفسنجانی گره خورده و در تمام سال‌های اخیر با تیم نزدیکان هاشمی اداره شده است، حالا از زمانی که رنگ و بوی «ولایتی» به خود گرفته است از هرچیز و هرکس نشانی دارد جز هاشمی... شیوه چینش کادر جدید مدیریتی تا به این‌جا نشان داده است که قرار نیست میراث امثال هاشمی و ناطق با اصول سابق حفظ شود

گفتنی است فرهاد رهبر با وجود مسئولیت‌های اقتصادی مهمی که در کارنامه خود داشته، به عنوان چهره‌ای پاکدست و سلیم به لحاظ اقتصادی در بین موافقان و مخالفان خود معروف است. او در حوزه مدیریتی هم قائل به انضباط مالی و سلامت مالی مجموعه‌های وابسته به بیت‌المال است؛ اما گویا عزم فرهاد رهبر برای برخورد جدی با مافیای اقتصادی، برای عده‌ای اصلاً خوشایند نیست.

در حقیقت حسابرسی مالی و عزل برخی مدیران دانشگاه آزاد صدای روزنامه‌های زنجیره‌ای را درآورده است. آن‌هایی که واهمه دارند جزئیات بیشتر حیف‌ومیل چند ده ساله‌شان با شهریه‌های گزاف دریافتی از دانشجویان بیشتر ازاین‌رو شود، به فرافکنی روی آورده‌اند.