کد خبر: 84692

امام صادق علیه السلام در سخنی ارزشمند سه چیزی که شوهر برای ارتباط خوب با همسرش به آن نیاز دارد را بیان فرموده‌اند.

کرمان خبر/امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: شوهر در رابطه خود با همسرش از سه چیز بی نیاز نیست: سازگاری با او تا به این وسیله سازگاری و محبت و عشق او را به خود جلب کند، و خوش خویی با او و دلبری از او با آراستن خود برای وی و فراهم آوردن امکانات رفاهی او.

 

متن حدیث:

امام صادق علیه السلام : لاغِنی بِالزَّوجِ عَن ثَلاثَةِ أشیاءَ فیما بَینَهُ و بَینَ زوجَتِهِ و هِی : المُوافَقَةُ لِیَجتَلِبَ بِها مُوافَقَتَها و مَحَبَّتَها و هَواها و حُسنُ خُلقِهِ مَعَها وَ استِعمالُهُ 
استِمالَةَ قَلبِها بِالهَیئَةِ الحَسَنَةِ فی عَینِها و تَوسِعَتِهِ عَلَیها.

 

" میزان الحکمه، حدیث ۷۸۷۶"