کد خبر: 84806

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رئیس جمهوری فردا لیست کابینه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه خواهد داد، تلویحا عدم حضور خود در دولت بعدی را تائید کرد.

 علی طیب نیا در گفتگویی ، در پاسخ به سوالی درباره لیست کابینه دولت دوازهم گفت: رئیس جمهوری فردا لیست را به مجلس ارائه خواهند داد.


این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوال دیگری درباره حضور یا عدم حضور خود در دولت دوازدهم، عدم حضور خود در دولت بعدی را تائید کرد.