به گزارش کرمان خبر/با گذشت 9 ماه از اتمام سرشماری 95 هنوز جزئیات این آمارگیری منتشر نشده است. این سرشماری اوایل مهرماه  انجام شد.
مرحله الکترونیکی و حضوری آن به پایان رسید اما هنوز جزئیات کامل نتایج آن از جمله آمار اشتغال منتشر نشده است. با توجه به اینکه در سرشماری اخیر مرکز آمار، سوالات جامع‌تری تدارک دیده بود انتظار می‌رفت در حوزه‌های مختلف به ویژه در مورد مسائلی مانند اشتغال و وضعیت مسکن اطلاعات دقیق‌تری کسب شود همچنین از سوی دیگر انتظار می‌رفت با الکترونیکی شدن سرشماری، جمع‌بندی اطلاعات نیز با سرعت بیشتری انجام شود.


نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به این دلیل اهمیت زیادی پیدا کرده است که به واسطه سوالات طرح شده در آن، افراد باید به صورت دقیق و جزئی‌تر اطلاعات مورد درخواست را ارائه می‌دادند که عملا می‌توانست منجر به بروز اصلاحات اساسی در نمونه پایه آمارگیری‌های قبلی شود. اواخر اسفند سال گذشته مرکز آمار ایران گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 را منتشر کرده است که فقط قسمت‌هایی از اطلاعات کلی مربوط به برخی از حوزه‌ها را منعکس کرده است با وجود این اطلاعات قبلی را با چالش‌های زیادی مواجه کرد اما در این میان از برخی حوزه‌ها، مانند حوزه اشتغال، با وجود جمع‌آوری اطلاعات، هیچ‌گونه آماری منتشر نشد.

این در حالی است که مثلا با انتشار یک بخش جزئی از وضعیت بازار مسکن کشور مبنی بر اینکه تعداد خانه‌های خالی به حدود 2 میلیون و 700 هزار واحد رسیده، سیاستگذاری‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی در این حوزه با چالش جدی مواجه شد. بر این اساس، می‌توان استنباط کرد کیفیت اطلاعات کسب شده از طریق سرشماری اخیر به گونه‌ای است که می‌تواند مبنای بسیاری از سیاستگذاری‌های حاکمیتی قرار بگیرد و همین مسئله غیبت جزئیات نتایج این سرشماری را غیرموجه‌تر می‌کند.
یادآور می‌شود طبق برخی گزارش‌ها، بیکاری در سال گذشته تشدید شده است.