به گزارش کرمان خبر/ یدا... طاهرنژاد، فعال اصلاح‌طلب و از مشاهیر حزب کارگزاران سازندگی به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد و در پاسخ به این سؤال که «اصلاح‌طلبان تا کجا باید پای آقای روحانی بایستند؟»گفته است:

«تا آخر باید پای آقای روحانی بایستند. آقای روحانی کاندیدای اصلاح‌طلبان بوده و با حمایت آنها روی کار آمده است. آنها نمی توانند خود را از عملکرد آقای روحانی جدا کنند. باید نتیجه کار خود را بپذیرند: چه این نتیجه مثبت باشد و چه منفی.بنابراین اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند تا دولت موفق باشد.»

او می‌افزاید:

اصلاح‌طلبان باید تمام قد از آقای روحانی دفاع کنند تا دولت موفق شود به وعده‌هایش عمل کند. به هر حال مسئولیت عملکرد آقای روحانی و دولتش متوجه اصلاح‌طلبان خواهد بود. آنها نمی‌توانند خود را از این موضوع کنار بکشند.

طاهرنژاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرده است:

از ابتدا هم انتظار اینکه آقای روحانی یک کابینه اصلاح‌طلب داشته باشد، وجود نداشت. البته کسی هم تصور نمی‌کرد که کرسی های اصلاح‌طلب کابینه کاهش یابد. با توجه به وعده‌هایی که آقای روحانی در انتخابات داد و هزینه سنگین اصلاح‌طلبان برای موفقیت او به گونه‌ای بود که ترکیب کابینه چندان با انتظارات شان هماهنگ نبود. در بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب سرخوردگی ایجاد شده است.[1]

 

*در راستای صحبت‌های طاهرنژاد؛ علی تاجرنیا، دیگر چهره اصلاح‌طلب نیز به تازگی طی اظهاراتی تأکید کرد که روحانی عقبگرد کرده و نمی‌تواند آنطور که باید به تعهدات خود عمل کند.[2]

طاهرنژاد یکی از چند اصلاح‌طلبی است که گویا بر خلاف نظرات ستاد جریان سیاسی خاص، موافق تئوری «طلاق سیاسی اصلاح‌طلبان از روحانی» نیست و معتقد است که عملکرد دولت به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود و جدایی چپ‌ها از روحانی ممکن نیست.

او پیش از این طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشته بود: «در صورت تحقق وعده‌های روحانی شاهد امتداد جریان اصلاحات خواهیم بود؛ در غیر این صورت جریان آلترناتیو اصلاحات عرصه را در دست خواهد گرفت.»[3]

اظهارات چهره‌هایی همچون طاهرنژاد، منتجب‌نیا، زاهد، زیباکلام و چند تن دیگر در حالی است که طی هفته‌های اخیر کسان دیگری از ستاد جریان سیاسی خاص همچون مرتضی حاجی، محمدرضا تاجیک، احمد شیرزاد، علی صوفی و... صراحتاً تأکید کرده‌اند که مسئولیت عملکرد دولت رواحنی بر عهده اصلاح‌طلبان نیست!