کد خبر: 85024

به گزارش کرمان خبر/ بر اساس ابلاغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید شده است حسب تصمیم کابینه همه سایت ها، خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مکلف شده اند در هر ماه به آگاهی بخشی عمومی در باره مدیریت مصرف آب با روش های مختلف از جمله پخش آگهی، گزارش، چاپ مقاله و تهیه ویژه نامه با هماهنگی وزارت نیرو اقدام کنند و وزارت ارشاد نیز مکلف است در مقاطع شش ماهه، گزارش این فعالیت ها را ارائه کند.