به گزارش کرمان خبر/«علیرضا علوی‌تبار» فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص به تازگی طی اظهاراتی در تعریف رفتارهای اصلاح‌طلبان گفته است:

«برخی از روش‌هایی که مخالفان اصلاحات آنها را غیر مسالمت‌جویانه می‌دانند در واقع و در عرف بین‌المللی مسالمت‌جویانه هستند و نباید تعریف محدود و بسیار کم وسعت آنها را پذیرفت. مثلا تحصن، اعتصاب و روزه سیاسی نباید خشونت آمیز تلقی شود!»[۴]

 

*مخاطبان بایستی بدانند که اشاره‌های علوی‌تبار اقلاً در ماجرای تحصن و روزه سیاسی، بازگشت دارد به رفتارهای اصلاح‌طلبان در تحصن در مجلس ششم و سپس اعلام عمومی روزه سیاسی توسط چهره‌های این جریان خاص سیاسی که در اعتراض به حاکمیت صورت گرفت. (البته هیچکدام از این رفتارها به تحقق خواسته‌های اصلاح‌طلبان نیانجامید)

لازم به اشاره است که منظور دقیق آقای علوی‌تبار از عرف بین‌المللی نیز مشخص نیست زیرا این رفتارها اگر در هر نظام سیاسی و یا کشور دیگری توسط مقامات رسمی آن کشور صورت پذیرد، به مثابه خیانت تلقی شده و "اشدّ مجازات" برای آن در نظر گرفته می‌شود. اما در جمهوری اسلامی ایران به دلیل سماحت و تحمل رهبر معظم انقلاب و رأفت اسلام ناب، این برخورد چه در ایام تحصن در مجلس ششم و روزه سیاسی پس از آن و چه در ایام فتنه سال ۸۸ با اصلاح‌طلبان صورت نگرفت.

به سخن دیگر اینکه اظهارات علوی‌تبار مبنی بر اینکه تحصن و روزه سیاسی و غیره در عرف بین‌المللی به مثابه رفتارهای مسالمت‌جویانه تلقی می‌شوند، علی‌الاثبات صحیح نیستند و هیچ مثالی هم برای پذیرفته بودن آنها در ساختار سایر نظامات حاکم در دنیا وجود ندارد.