کد خبر: 85041

عضو کمیسیون بهداشت مطرح کرد؛

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ما به مسئولین اعلام کردیم که برای ادامه طرح تحول سلامت باید مطالعات و کارشناسی دقیق تری انجام بدهند تا شاهد نارضایتی های کمتری باشیم.

به گزارش کرمان خبر/علی همتی در واکنش به اعتراض برخی گروه های پزشکی به روند تعیین تعرفه ها، اظهارداشت: اشتباهی که از ابتدا رخ داده اجرای بدون کارشناسی طرح تحول سلامت بود که باعث افزایش درآمد چند برابری بخشی از پزشکان شده است.

وی تصریح کرد: افزایش چند برابری درآمد بخشی از پزشکان سبب ایجاد نارضایتی در میان دیگر گروه های پزشکی شده و  بیمه ها را نیز در پرداختی های خود دچار مشکل کرده است.

نماینده مردم سمنان در مجلس افزود: افراط و تفریط در تصمیم گیری نرخ تعرفه ها می تواند مشکل ساز باشد به همین دلیل الان که درصدد ایجاد این تعادل هستند، هم دچار مشکل شده اند.

همتی ادامه داد: می بایست از ابتدا با محاسبات دقیق تری این تعرفه ها را اصلاح می کردند تا امروز شاهد این نارضایتی ها نباشیم. اکنون تغییر مجدد نرخ تعرفه ها سبب نارضایتی برخی دیگر می شود.

وی افزود: ما به مسئولین اعلام کردیم که برای ادامه طرح تحول سلامت باید مطالعات و کارشناسی دقیق تری انجام بدهند و از همه نیروها از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و انجمن های پزشکی کمک بگیرند تا شاهد نارضایتی های کمتری باشیم.