کد خبر: 85084

عضو شورای شهر کرمان:

معصوم زاده عنوان کرد:اقای سام حتی در خصوص اینکه چرا درخواست کاندید شهردار شدن را مطرح کرده اند پاسخ دادند که به من گفتند بیا من هم آمدم

ماه بانو معصوم زاده عضو شورای شهر کرمان  در گفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری" کرمان خبر "در خصوص جلسه روز گذشته وانتخاب محمد سام به عنوان شهردار کرمان عنوان کرد:متاسفانه سیاسی بازی در شورای شهر نمود کرده است که این به نفع هیچکس نه مردم ونه مسئولین است.

وی گفت:در چند برخورد با آقای سام از ایشان پرسیدم که برآوردشان از منابع مالی برای رشد عمران شهر به چه میزان است در پاسخ گفتند نمیدانم  

ازایشان پرسیدم برای هزینه های جاری استان از چه منابعی تامین اعتبار خواهید کرد بازهم اظهار بی اطلاعی کردند

اقای سام حتی در خصوص اینکه چرا درخواست  کاندید شهردار شدن را مطرح کرده اند پاسخ دادند که به من گفتند بیا من هم آمدم

معصوم زاده تصریح کرد: ایشان نه منابع مالی را میشناسند ونه هدف دقیقی برای آینده شهری دارند.

انتخاب اقای سام به عنوان شهردار جدید کرمان در گروهمین سیاسی بازی هایی است که در دوره پنجم شورای شهر نمود کرده است