کد خبر: 85155

به گزارش کرمان خبر/ بر اساس ابلاغیه جدید یک نهاد مسئول به تعدادی از دستگاه های ذی ربط در امر واردات، اعلام شده است که واردات اقلامی چون حشرات مفید، انگل ها، شکارچی ها و میکروارگانیسم هایی که در مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی موجود در کشور مورد استفاده قرار می گیرند، با رعایت موارد و شرایط مد نظر وزارت جهادکشاورزی، مجاز است و در این زمینه نیاز به دریافت مجوز جداگانه از سازمان حفاظت محیط زیست نیست.