کد خبر: 85190

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی کرمان مطرح کرد

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان گفت: توسعه و تحولات شهر کرمان مرهون زحمات رزم‌حسینی استاندار کرمان است و نه شهرداری و چنانچه مدیریت، درایت، تدبیر، همت و نفوذ استاندار نبود شهردار قادر به اجرای طرح‌های توسعه شهری نبودند.

 احمدعلی مقدمدبیر حزب مؤتلفه اسلامی کرمان در گفت‌وگو با کرمان خبر در رابطه با بد اخلاقی رسانه‌ای خبرگزاری ایسنا در کرمان اظهار داشت: بنده مورخ شنبه 25 شهریور در رابطه با تغییر و تحولات اخیر در فرمانداری کرمان با خبرگزاری ایسنا در کرمان گفت‌وگویی انجام دادم که با عنوان « انتقاد دبیر حزب موتلفه اسلامی استان از انتخاب فرماندار کرمان » نشر یافت.

وی افزود: پس از انتشار متوجه شدم سخنان بنده با تآسف در این خبرگزاری مقطوع و مورد تحریف واقع شده است و متن گفت‌وگو به شکل گزینشی و با بریده کردن سخنان و در کنار هم چیدن نکاتی از صحبت بنده به نتیجه دلخواه خود در تخریب استاندار پرداخته است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان تصریح کرد: در آن مصاحبه کلیت سخن نسبت به عملکرد و سابقه مدیریتی بابایی در شهرداری انتقاداتی بیان و در آن توصیه‌هایی به وی در جریان انتصاب به‌عنوان سرپرست فرمانداری کرمان گفته شده بود در حالی که بخش‌هایی گزینشی از آن نشر داده شد به‌گونه‌ای که کلیت مصاحبه را در انتقاد از استاندار کرمان در انتصاب بابایی به‌عنوان فرماندار جلوه داده بود اما در گفت‌وگو بیان شد که استاندار از حق و اختیار قانونی خود در این انتخاب استفاده کرده است و از انتخاب نامناسب نام برده شد در متن مندرج در خبرگزاری ایسنا طی تحریف صورت گرفته از انتخاب غیرحرفه‌ای استاندار اسم برده شده است در حالی که اصلاً چنین کلمه‌ای را ادا نکردم.

مقدم خاطرنشان کرد: ضمناً در گفت‌وگو توسعه و تحولات شهر کرمان را مرهون زحمات رزم‌حسینی استاندار کرمان دانسته شد و نه شهرداری زیرا مطرح کردم چنانچه مدیریت، درایت، تدبیر، همت و نفوذ استاندار نبود شهردار قادر به اجرای طرح‌های توسعه شهری نبودند و اینکه امکانات و منابع زیادی توسط استاندار در اختیار شهرداری قرار گرفته که بابایی می‌توانست بیشترین بهره را برای درآمدزائی شهرداری و همچنین کارهای شهر انجام دهند و در آن از تلاش و زحمات استاندار تقدیر شد که ایشان در بین استانداران کشور حقیقتاً نمونه هستند اما با تأسف این بخش صحبت‌ها محذوف شده است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان دلایل حذف بخش‌های مذکور را مبهم دانست و گفت: قضاوت خواننده از حذف بخش‌های مربوط به استاندار از مصاحبه جز تخریب بنده و استاندار چه می‌تواند باشد و روح کلی گفت‌وگو خطاب به بابایی بود و خبرگزاری ایسنا در کرمان با چه هدفی بخش اعظم مطالب بنده را که بیشتر مربوط به عملکرد بابایی در شهرداری کرمان بود و همچنین بخشی از مطالب مرتبط به استاندار کرمان را حذف کرده است؟

مقدم به اتفاقات پس از نشر گفت‌وگو در ایسنا اشاره کرد و گفت: پس از انتشار و مطالعه بنده از خبرنگار خبرگزاری ایسنا در کرمان درخواست اصلاح و ویرایش متن را کردیم که امتناع و دلیل خود را استفاده سایت‌های محلی از مطالب خبرگزاری ذکر کردند.

وی ادامه داد: سپس روابط عمومی حزب در رد مصاحبه جوابیه‌ای نوشت و در اختیار خبرنگار خبرگزاری ایسنا در کرمان قرار داد که بر اساس قانون وظیفه داشت اصلاحیه را در رسانه مذکور درج کند اما با تأسف از نشر اصلاحیه امتناع ورزید.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان تصریح کرد: این بد اخلاقی رسانه‌ای و عدم رعایت امانت به رسالت حرفه‌ای آنان لطمه وارد می‌کند.