کد خبر: 85474

نغمه مستشار نظامی از شاعران کشورمان در واکنش به سخنان شب گذشته رئیس جمهور آمریکا در مورد نام خلیج فارس، شعری سروده است.

کرمان خبر/  نغمه مستشار نظامی از شاعران کشورمان در واکنش به  سخنان شب گذشته رئیس جمهور امریکا در مورد نام خلیج فارس، شعری سروده است.

 

‎ شمردم دانه دانه برف های آن زمستان را

‎که بشماریم روزی غنچه هایت در بهاران را

‎کمانم مرزهای آرزوها را نمی یابد

‎مگر مانند آرش تیر دل راهی کند جان را

 

‎کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می‌داند

‎که دنیا می‌شناسد با خلیج فارس، ایران را

‎هزاران ریشه در این خاک باقی ماند و می‌ماند

‎اگر چه باد پاییزی بیندازد درختان را

 

‎بپوشان خاک را با ابرهای آسمان رنگت

‎بنوشان بر کویر خشک دلها طعم ایمان را

‎لبان روزه دارم را به چشمان تو می‌دوزم

‎به شوق ربنا پر کن نگاه خشک لیوان را

 

‎اگر چه مثل شاعرهای دیگر سفره‌ام خالیست

‎به لبخند تو قاتق می‌کنم این لقمه نان را