کد خبر: 85643

آیت الله بهجت: تمام نقشه‌ها و کارهای کفار برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان است

به گزارش کرمان خبر/ حضرت آیت الله بهجت درباره تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان گفتند: تمام نقشه‌ها و کارهای کفار برای تفرقه بین مسلمانان است، ( تفرقه بینداز و آقایی کن)، با همین تفرقه و جدایی بین ملت‌ها و دولت‌ها و ایجاد مرز بین آن‌ها و هر ملتی را در برابر دیگری اجنبی قلمداد نمودن بود که نگذاشتند بین ایران و عثمانی اتحاد نظامی در برابر کفار، از جمله بریتانیا، تشکیل شود.
ایشان بیان کردند: با اینکه خدا و رسول و ائمه طاهرین (ع) هرچه به ما فرمودند که با هم باشید، وحدت خود را حفظ کنید، از هم جدا نشوید، مواظب باشید بیگانه در بین شما رخنه نکند، با کفار مخلوط نشوید، با آن‌ها هم پیمان نشوید، این‌ها بر ضرر دین و دنیای شما هستند؛ ولی ما به فرموده‌های آنان گوش نکردیم و آخر دیدیم آن چه را که نباید ببینیم. ما در جریان مشروطه کشته دادیم تا ایران از سیطره روس به دست انگلیس بیوفتد!، لذا خیلی انگلیس در این جریان تلاش و کار می‌کرد، پول می‌داد.