کد خبر: 85868

آمریکایی‌های مستقر در ایران، درباره یکی از وزرای حکومت پهلوی، به نکاتی اشاره می کنند که حاکی از جاسوسی وی برای بیگانگان است.

کرمان خبر/ سفارت آمریکا در زندگی‌نامه‌ای که از علیقلی اردلان، وزیر خارجه و آخرین وزیر درباره رژیم شاهنشاهی نوشته است، به همکاری نزدیک وی با سفارت اشاره کرده و وی را میهن‌پرست می‌داند. در این سند آمده است:

وی فرزند ابوالحسن خان (فخرالملک) رئیس طایفه کرد اردلان و فرماندار سنندج می باشد که در سال ۱۸۹۹ متولد شد. او برادر امان الله اردلان استاندار فارس و وزیر اسبق داخله و همچنین برادر ناصرقلی اردلان وکیل مجلس و عباسقلی اردلان وابسته اقتصادی سفارت ایران در واشنگتن می‌باشد.

... از زمانی که دکتر اردلان وارد خدمت وزارت امورخارجه در تهران شد، سفارت روابط فوق العاده نزدیک و دوستانه ای با وی داشته است. وی در تمام احوال نسبت به درخواست های آمریکا برای همکاری و مشاوره در دادن اطلاعات به سفارتخانه و نیز همکاری در اتمام برنامه ها و طرح های سفارت کوشا بوده است.

او به عنوان معاونت وزارت امورخارجه قابلیت های خود را با کارآئی و سخت کوشی نشان داد. هرچند اقدامات او با بوروکراسی سنگین و عریض و طویل وزارت خارجه به کُندی می گرایید، ولی به نحو خیره کننده‌ای قادر بود در مورد مشکلات و مسائل بسیاری که سفارت به وی عرضه داشته بود، اقدام سریع اعمال نماید. ...

به طور خلاصه نظرات سیاسی وی منعکس‌کننده میهن‌پرستی او وتمایلش به کار در جهت توسعه ایران است. در خلال پنج سال گذشته وی به خوبی با رزم آرا نخست وزیر همکاری کرده است، ولی گزارش شده است که از قبول یک پست درکابینه امتناع ورزیده واظهار نموده است که بدلایل خستگی و بیماری، پستی در خارج از کشور می‌خواهد.


اسناد لانه جاسوسی، کتاب هشتم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، صص ۲۴۱-۲۴۲