به گزارش کرمان خبر/مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه مسجد مکی زاهدان و از چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور روحانی، اخیراً در یک سخنرانی با اشاره به زلزله تلخ کرمانشاه گفته است: اکثریت دنیا این نوع حوادث را به طبیعت می‌سپارند و گاهی قهر طبیعت می‌نامند و زلزله‌ها را بیشتر به گسل‌ها ربط می‌دهند.

او می‌افزاید: آنها با این کار جرم و تقصیر را از خودشان دفع می‌کنند... آنها از فشار الهی توبه نکردند و این کار آنها سبب فرستاده شدن عذاب سخت‌تر شد و بسیاری را به تباهی رساند. و یا مثلا می‌گویند این آزمایش و امتحان بوده و به زبانشان نمی‌آید که این مؤاخذه الهیست.

این فعال سیاسی و مذهبی در ادامه تأکید می‌کند: عذاب الهی که بیاید دیگر بچه و بزرگ نمی‌شناسد. وقتی عذاب در منطقه‌ای آمد، همه را می‌گیرد.

 

*البته مولوی عبدالحمید در ادامه، کمک به زلزله زدگان کرمانشاهی را نیز مصداق جهاد دانسته‌اند.

قضاوت درباره این اظهارات را به عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.