کد خبر: 85900

وزیر سابق بهداشت و درمان گفت: سرنوشت بهداشت درمان در اختیار گروه ذینفع و قدرتمند است و اجرای قوانین با منافع آنها در تضاد هست.

به گزارش کرمان خبر/  محمد حسین طریقت منفرد در ارتباط با مشکلاتی که برای اجرای طرح تحول سلامت به وجود آمد، اظهار کرد: در ابتدای سال 93 وضعیت حال حاضر مشکلات طرح تحول سلامت پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: با روندی که در حال حاضر پیش می‌رویم غیر از این نمی‌توان از این طرح انتظار داشت،دلیل مشکلات به وجود آمده و برون رفت از وضعیت فعلی در طرح تحول سلامت، برگشت به قانون است.

وزیر سابق بهداشت یادآور شد: نظام سلامت در دنیا بسته‌ای از قوانین به هم پیوسته دارد، این قوانین بعد از مطالعات زیاد در برنامه پنجم دیده شده است.

وی بیان کرد: بنده به عنوان یک مسئول تاسف می‌خورم که یک مورد از قوانین هم نه تنها در این دوره و حتی در دروه‌های دیگری هم مشاهده نکردیم.

طریقت منفرد یادآور شد: در دوره‌های گذشته رعایت نشد در این دوره عکس قوانین موجود عمل شده است، همه قوانین را از بین بردند.

وی در پاسخ به این سئوال که این قوانین توسط مجلس مورد حمایت قرار نگرفت یا وزرا و دولت پیگیر این موضوع نبودند،بیان کرد: واقعیت اصلی این است که سرنوشت بهداشت و درمان یک گروه ذینفع قدرتمند است، اجرای قانون با منافع آنها در تضاد است، این تضاد که هیچ جای دنیا مرسوم نیست، شما در هیچ جای پیشرفته  دنیا وزیر بهداشت پزشک پیدا نمی‌کنید، تا زمانی که این تضاد منافع وجود دارد، قانون اجرا نمی‌شود و ما شاهد این واقعیت تلخ بودیم که قوانین بسیار مترقی در برنامه پنجم رعایت نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر وزارت بهداشت در پرداختی به پزشکان دچار مشکل شده است،چه اقداماتی باید انجام شود که میزان رضایتمندی پزشکان به حد نرمال برسد، گفت: واقعیت این است که در دنیا با تجاری شدن بحث درمان با مشکلات جدی مواجه شده است،ثروتمندترین کشور در حال حاضر آمریکا است که عدالت در سلامت مهمترین معضل این کشور است.

طریقت منفرد اضافه کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که تعادل منابع و مصارف ایجاد شود،عدم رعایت منابع و مصارف مهمترین معضل در حوزه بهداشت و درمان است که ما در این بخش به اوج رسیدیم.

وی درباره فعالیت های بهداشتی کشور که بیشتر به سمت مباحث درمانی سوق داده شده و بخش پیشگیری مغفول مانده است، گفت: نظام سلامت یک بسته است،اولویت اول پیشگیری است، در برنامه پنجم توسعه مترقی ترین مواد تصویب شده است که تکیه روی پیشگیری داشته است ولی رعایت نشده است.

وزیر سابق بهداشت، یاد آور شد: سرانه درمان ما زیر هزار دلار است، در اروپا نزدیک 6 تا هفت هزار دلار و در آمریکا بالای 12 هزار دلار است،آنها ضابطه دارند، ما با حداقل سرانه مخالف هرگونه ضابطه هستیم.

وی ادامه داد: اگر تعرفه افزایش پیدا کند، گایدلانها و کنترل وجود نداشته باشد، همه بودجه کشور هم اختصاص پیدا کند، اتفاقی رخ نمی‌دهد.

طریقت منفرد در ارتباط با مشکلاتی که در طرح پزشک خانواده شهری به وجود آمد، گفت: این طرح با منافع ما تضاد دارد،این طرح سلامت را ضابطه مند می‌کند ولی سر ما پزشکان بی کلاه می‌ماند.