خبرگزاری فرانسوی رویترز، برترین تصاویر خبری سال 2017، که توسط عکاسان این خبرگزاری به ثبت رسیده را در معرفی کرد.

رگزاری به ثبت رسیده را در معرفی کرد.

 

 

کد خبر : 85941