کرمان خبر/ سید یحیی جعفری صبح امروز در همایش پنجمین اجلاس استانی نماز از اهمیت خواندن نماز گفت و اظهار داشت: نماز فریضه‌ای بسیار واجب است و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان، آن را ترک کرد، خواندن نماز اصلی بسیار مهم و یکی از دستورهای مهم عبادی است و این درباره دیگر فرایض دینی صدق نمی‌کند.

وی با بیان اینکه نماز آدمی را از تمام زشتی‌ها و منکرات دور می‌کند، افزود: قرآن کریم به صراحت خواندن نماز را موجب ترک منکرات و فحشا بیان کرده و باید از همین آیه به اهمیت نماز پی برد، کسی از پیامبر اکرم (ص) درباره برترین فضائل پرسید و حضرت نیز فرمودند «بعد از آگاهی چیزی بالاتر از نماز نداریم».

جعفری به اهمیت گسترش به جا آوردن نماز در میان مسلمانان اشاره و تصریح کرد: باید کاری کنیم تا تمام مسلمانان اهل خواندن نماز شوند، بسیاری از انسان‌ها با این که خوب هستند، اما نماز نمی‌خوانند، زیرا تربیت دینی مناسبی نداشته‌اند، دسته‌ای دیگر نماز می‌خوانند، اما حین اقامه آن حضور قلب ندارند.

نماینده ولی فقیه کرمان ادامه داد: اگر ما موفق شویم، مردم را در تمام این ابعاد بیدار و هوشیار کنیم تا بتوانند، نمازی بخوانند که خداوند انتظار دارد، موجب برکات زیادی در جامعه شده‌ایم، کسانی که اهل جهنم هستند، اقرار می‌کنند که ما از نمازخوانان نبودیم، زکات مال خود را پرداخت نمی‌کردیم و روز قیامت را هم تکذیب می‌کردیم.