کد خبر: 86079

مدیر کل دفتر محصولات علوفه ای معاونت امور زراعت جهاد کشاورزی با بیان این که در حال حاضر قیمت عرضه هر کیلو هندوانه در میادین میوه و تره بار ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان است گفت: به لحاظ تولید محصول هندوانه هیچ گونه کمبودی در کشور وجود ندارد.

کرمان خبر/ مدیر کل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه با رادیو گفت: هرمزگان به ویژه شهرستان میناب از مهمترین تولیدکنندگان هندوانه پائیزه و شب یلدا در کشور محسوب می شوند.

حسین اصغری افزود: امکان کشت هنداونه در مناطق مختلف ایران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب طی چهارفصل سال وجود دارد.وی همچنین اظهارداشت: تولید هندوانه در این فصل بیشتر مربوط به استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و فارس است.

مدیر کل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بین مناطق مزبور هرمزگان بالاخص شهرستان میناب از مهمترین تولیدکنندگان هندوانه پائیزه و شب یلدا در کشور محسوب می شوند.
وی در ادامه افزود: هرساله بخشی از هندوانه های تولیدی استان های فارس و خوزستان به سبب وجود امکانات انباری برای شب یلدا ذخیره سازی می شود.

اصغری بیان داشت: بیشترین هندوانه های مورد عرضه برای بازار شب یلدا محصول تازه و تنها 10 هزار تن هندوانه انباری از استان های فارس و خوزستان به این بازار عرضه می شود.وی ضمن اشاره به این جمله که نظام قیمت گذاری چنین محصولاتی تابع عرضه و تقاضاست، گفت: در حال حاضر قیمت عرضه هر کیلو هندوانه در میادین میوه و تره بار 800 تا 850 تومان است.

مدیر کل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مورد گرانی هندوانه در روزهای پایانی فصل پائیز نیز افزود: کشاورزی به نحوی برنامه ریزی می کنند که بیشترین تولید در زمان بیشترین تقاضا باشد.وی تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ تولید محصول هندوانه هیچ گونه کمبودی در کشور وجود ندارد.اصغری اضافه کرد: گرانی هندوانه در روزهای پایانی فصل پائیز به سبب کمبود محصول در بازار نبوده بلکه بیشتر مربوط به چرخه های تامین و توزیع در کشور است.

وی یادآورشد: وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های صورت گرفته به دنبال تولید حداکثری محصول هندوانه با کمترین میزان مصرف آب در مملکت است.