کد خبر: 86122

زلزله بامداد امروز وزلزله ظهر دیروز وجمعه گذشته زلزله هایی کاملا مستقل محسوب می شود ونباید آن ها را پس لرزه زلزله های گذشته دانست.

دکتر رضا درخشانی استاد زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفت وگوی تلفنی با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبراظهارداشت :ازنظر علم زمین شناسی قدرت تخریب زلزله ها تابع مکانیزم زلزله است واین زلزله های اخیر هر سه مکانیزم  فشارشی داشته اند. 

زلزله بامداد امروز وزلزله ظهر دیروز  وجمعه گذشته زلزله هایی کاملا مستقل محسوب می شود  ونباید آن ها را پس لرزه زلزله های گذشته دانست.

وی گفت:این سه زلزله مربوط به یک قطعه گسلی بوده اند ولی مسقل  ودر بحث قدرت تخریب یکسان هستند ومسئله عمق های ارائه شده توسط دستگاه های لرزه نگار آنچنان دارای اهمیت نیست وتفاوتی بین عمق 10کیلومتری یا 5کیلو متری وجود ندارد .

این استاد زمین شناسی افزود:زلزله ها  در زمان اتفاق افتادن یاپیش لرزه اند یا زلزله اصلی هستند یا پس لرزه اند  وماتنها زمانی میتوانیم بگوییم که زلزله ها پس لرزه اند که زلزله اصلی اتفاق افتاده باشد  اما زلزه های اخیر در کرمان هشداری را در خصوص پیش لرزه بودن به ما میدهند . 

 وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که پس لرزه ها نه در میزان شدت ونه در عمق شبیه به هم نیستند ولی زلزله های اخیر کرمان به دلیل یکسان بودن در شدت ومحل وعمق رخداد شک را به سمت پیش لرزه ها میبرد.

 

دکتر در خشانی عنوان کرد :در شرایط فعلی بهتر است ماهم به شک در خصوص پیش لرزه بودن این زلزله ها  توجه کنیم وامادگی های لازم را جهت مقابله کسب کنیم ،پیش لرزه ها در  آستانه  نزدیک شدن به زلزله اصلی میزان وقوعشان به هم نزدیکتر میشودواندازه پیش لرزه ها بزرگتر می شود.

وی در خصوص زلزله بامداد گذشته بیان داشت: این زلزله ها همگی به نوعی مشکوک هستند و یک جای نگرانی را به دنبال دارد آنهم اینکه با توجه به موقعیت رخ داد زلزله دیشب وفاصله زمانی آن با زلزله های گذشته نشان گر نزدیک شدن زلزله اصلی است .

نگرانی دوم ما موقعیت این زلزله ها در محلی است که ما یک گره تکتونیکی داریم که از جمله مناطق مستعد به وقوع زلزله به حساب می آیند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر گرمان گفت: این منطقه از فعال‌ترین محدوده‌های استان کرمان بوده که چندین گسل فعال استان، یعنی گسل‌های سیرچ-گلباف، نایبند، لکرکوه، راور و کوهبنان و چند شاخه گسلی کوچکتر در این منطقه به هم می‌رسند وممکن است این زمین لرزه ها عامل تحریک گسل های دیگر بویژه گسل نایبند که باتوجه به طول بزرگی  اش می تواند عامل زلزله 7/5تا8/5ریشتر باشد باید توجه داشت توان گسل لکرکوه  در هیمن اندازه 6ونهایتا 6/7دهم ریشتر است.

وی افزود: عملکرد این گسل‌ها به‌گونه‌ای است که در این محل، پوسته زمین تحت فشار قرار گرفته و انرژی لرزه‌ای در سنگ‌ها جمع می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه نظمی بر زمان وقوع پیش لرزه ها حاکم نیست، افزود:  لزوما پیش لرزه ها چند روز یا چند ساعت قبل از زلزله اصلی رخ نمی‌دهند، بلکه ممکن است در برخی حالات چند سال یا چند ماه قبل از زلزله اصلی رخ دهند. 

لذا حتی اگر فرض شود زلزله های اخیر پیش‌لرزه باشند، باز نمی‌توان مطمئن شد که زلزله اصلی چه زمانی و با چه اندازه‌ای رخ خواهد داد. هرچند در برخی موارد ممکن است مشابه با زلزله بم، با نزدیک شدن به زمان وقوع زلزله اصلی، شاهد افزایش تعداد و اندازه زلزله‌های خفیف در منطقه به صورت معنی‌دار باشیم که در این حالت باید تا روشن شدن وضعیت منطقه نکات احتیاطی کاملاً رعایت شود.