کد خبر: 86136

به اعتقاد بسیاری از مخالفین فرقه های ضد مسیحی، شیطان پرستی که منشا آنها غرب است، شیطان پرستان به دنبال نابودی تمام ادیان و جاری کردن آیین های غیرانسانی خود بر روی زمین هستند.

ورود آشکار و پنهانی بسیاری از سیاست مداران کشورها به درون این فرقه ها، آنها را چشمگیر کرده است، و این همان چیزی است که در پی آن هستند. حالا با ورود تدریجی در زندگی روز مره انسان ها، ساری و جاری کردن رسومات شیطانی خود در بین عوام، و عمومیت دادن به مراسم های خود در پی جذب انسان هایی هستند که یا ریشه اعتقادی مستحکمی ندارند، و یا در اثر سبک زندگی غربی، اسیر تنوع طلبی خود شده اند.

به چند نمونه از این مراسم ها اشاره می کنیم تا متوجه ورود نامحسوس آنها در بین مردم شوید. گسترش برنامه ریزی شده علایم و نمادهای مختص خود، مناسک جنسی، مراسم نماز سیاه،موسیقی شیطان پرستان، مراسم قربانی کردن و نوشیدن خون و جشن هالووین و بسیاری دیگر از اعمال غیرانسانی.

در این فیلم نمونه بزرگی از عادی سازی حضور این فرقه ها در یک مراسم  رسمی با ابعاد تبلیغی بزرگ را مشاهده می کنید که چند تن از سران اصلی کشورهای غربی از مهمانان ویژه آن هستند.