کد خبر: 86903

پور ابراهیمی مطرح کرد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضمن استقبال از اقداماتی که دولت برای تغییر تیم اقتصادی انجام داد امیدواریم این تغییرات استمرار داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: ما از تغییرات تیم اقتصادی دولت استقبال می کنیم اما تنها تغییر افراد کفایت نمی کند بلکه باید سیاست گذاری ها و راهبردها نیز متناسب با تغییر افراد، اصلاح شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس با تأکید بر اینکه سیاست گذاری های غلط، بانک مرکزی را در زمان سیف دچار استیصال کرد گفت: ضمن استقبال از اقداماتی که دولت برای تغییر تیم اقتصادی انجام داد امیدواریم این تغییرات استمرار داشته باشد و تیمی که بتوانند به صورت جمعی و هماهنگ، تصمیمات بزرگ اقتصادی اتخاذ کنند روی کار بیایند. نمی شود یک نفر از تیم اقتصادی تغییر کند و بقیه سرجای خودشان باشند و انتظار تغییرات مهم در راهبرد های اقتصادی دولت داشته باشیم.

عضو شورای عالی هماهنگی قوا با بیان اینکه نظر ما این است که باید اشتباهات گذشته جبران شود و راهکارهای جدید اتخاذ شود، راهبرد های غلط گذشته بازار ارز را باچالش جدی مواجه کرده است تصریح کرد: باید به نحوی عمل شود که این تغییرات بتواند مسیر جدیدی را برای استقلال کشور ایجاد کند و گرنه با تغییر صرف افراد بدون تغییر سیاست گذاری و راهبردها، اصلاحی در روند اقتصادی ایجاد نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این تغییرات یک گام به جلو است اما کفایت نمی کند. حتما باید تصمیمات راهبردی که در زمان آقای سیف به صورت اشتباه اتخاذ شده است، اصلاح شود. بانک مرکزی باید از کارمند بودن برای دولت جدا شود و تبدیل به مجموعه مقتدری شود که برای منافع ملی تصمیم می گیرد.

وی یادآور شد: درست است که رئیس کل بانک مرکزی عضو هیئت دولت است اما این بدان معنا نیست که هرچه دولت امر کرد چشم بگوید. در دوران آقای سیف چشم گفتن ها به دولت این چالش ها را برای دولت ایجاد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتهای پیام/