کد خبر: 88680

سیل برق روستاهای فاریاب را قطع کرد

 در اثرسیل وبارندگی شدید عصرامروز در شهرستان فاریاب برق چند روستا همچنان قطع می باشد وراههای ارتباطی به چندین روستا همچنان بسته است.

در اکثر رودخانه های این شهرستان سیل جاریست وهمچنان به شدت سیل افزوده میشود