فرمانده کل سپاه:

دشمن در حال ترک میدان و انقلاب در حال پیشروی است.

ما در میدان تقابل سخت هم نگران نیستیم و در هر میدانی کاملا مسلط عمل می‌کنیم. 

در یک نبرد رسانه‌ای جهانی هستیم.

شبکه رسانه‌ای دشمن ظاهری پیچیده دارد اما سست است.