کد خبر: 88686

باید از ظرفیت اربعین استفاده کرد و با رسانه‌ای کردن این رویداد بزرگ در جهت خنثی کردن توطئه‌های دشمنان بهره‌گیری کنیم.

رحمان جلالی مسئول سازمان سراج دفتر استان کرمان:

 باید از ظرفیت اربعین استفاده کرد و با رسانه‌ای کردن این رویداد بزرگ در جهت خنثی کردن توطئه‌های دشمنان بهره‌گیری کنیم.