کد خبر: 88687

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: جمهوری اسلامی یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و حرف خود را با قدرت در دنیا مطرح می‌کند.

ایران حرف خود را با قدرت در دنیا مطرح می‌کند

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: جمهوری اسلامی یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و حرف خود را با قدرت در دنیا مطرح می‌کند.