کد خبر: 88688

به قتل رسیدن عیسی دادخدایی بخشدار سابق و شهردار فعلی شهر چاه دادخدا قلعه گنج درب منزل، توسط فردی مهاجم ، بر اثر شلیک گلوله

به قتل رسیدن عیسی دادخدایی بخشدار سابق و شهردار فعلی شهر چاه دادخدا قلعه گنج درب منزل،  توسط فردی مهاجم ، بر اثر شلیک گلوله