کد خبر: 88691

سه ماه پایانی سال جاری دوباره با هجوم گسترده ملخ های صحرایی در مناطق جنوبی کشور مواجه خواهیم بود

حمله دوباره ملخ‌ها به ایران در پیش است

وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد، در سه ماه پایانی سال جاری دوباره با هجوم گسترده ملخ های صحرایی در مناطق  جنوبی کشور مواجه خواهیم بود.