کد خبر: 88693

۴ هزار صندلی برای حضور زنان در بازی کامبوج و ایران در نظر گرفته شده است.

جایگاه زنان آزادی حصار کشی شد

حدود ۴ هزار صندلی برای حضور زنان در بازی کامبوج و ایران در نظر گرفته شده است. با این حال امروز مشخص شد، در سکوهای مخصوص زنان در اطراف این جایگاه حفاظ‌های بلند آهنی کشیده شده است