کد خبر: 88694

دانش‌آموز یکی از مدارس شهرستان زرند در یادداشتی که به صندوق پیشنهادات و انتقادات مدرسه انداخته بود، خسارت شکستن دسته جارو را پرداخت کرد

قابل توجه دولتمردان، مدیران و نمایندگان مجلس

پرداخت خسارت بیت‌المال توسط دانش‌آموز زرندی

دانش‌آموز یکی از مدارس شهرستان زرند در یادداشتی که به صندوق پیشنهادات و انتقادات مدرسه انداخته بود، خسارت شکستن دسته جارو را پرداخت کرد.

در این یادداشت آمده است: به دلیل اینکه کلاسمان کثیف شده خواستم جارو کنم بلکه باری از روی دوش خانم ضیاءالدینی بردارم اما متاسفانه در اثر حواس‌پرتی، دسته بلند جارو را ناخواسته شکستم.

معذرت می‌خواهم هر چند می‌دانم کار درستی نیست اما من خجالت می‌کشم که خودم را معرفی کنم.

رونوشت به آنان که غارت میلیاردی بیت‌المال را بدهی معوقه می‌نامند!