کد خبر: 88699

سرانه مطالعه استان کرمان به جز ادعیه و قرآن 6 دقیقه است و با قرآن و ادعیه به 11 دقیقه می‌رسد.

سرانه مطالعه در استان کرمان 6 دقیقه است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان گفت: سرانه مطالعه استان کرمان به جز ادعیه و قرآن 6 دقیقه است و با قرآن و ادعیه به 11 دقیقه می‌رسد.