کد خبر: 88700

تا دو هفته آینده مدار ثانویه رآکتور در حال بازطراحی اراک راه‌اندازی خواهد شد.

تا دو هفته آینده مدار ثانویه رآکتور اراک راه‌اندازی خواهد شد

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی:

تا دو هفته آینده مدار ثانویه رآکتور در حال بازطراحی اراک راه‌اندازی خواهد شد.

تا سال ۱۴۰۰ کاملا رآکتور اراک راه‌اندازی می‌شود.

امسال از ۵۰ تن اورانیوم بومی استفاده خواهیم کرد.

سه نسل جدید از ماشین‌های سانتریفیوژ در روزهای آینده رونمایی خواهد شد.