کد خبر: 88701

براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود

مجلس، زندان برای مهریه را ممنوع کرد

براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بندهایی که حق طلاق را به زنان می داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل تر می شود.

 

ادامه اخبار