کد خبر: 88702

حامد مکی اولین کرمانی شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان کیک بوکسینگ مورد تائید کمیته ملی المپیک اعزام شد

حضور اولین کرمانی در مسابقات قهرمانی جهان کیک بوکسینگ واکو مورد تائید کمیته ملی المپیک

 حامد مکی اولین کرمانی شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان کیک بوکسینگ مورد تائید کمیته ملی المپیک (که با حضور بیش از صد کشور جهان برگزار می شود) به بوسنی و هرزگوین اعزام شد.

کیک بوکسنگ واکو تنها کیک بوکسینگیست که دارای تیم ملی می باشد و احکام آن رسمی (قهرمانی)می باشند.

 

ادامه اخبار