کد خبر: 88716

برای شناسایی و عملیات نظامی علیه ابوبکر بغدادی، پنج ماه کار اطلاعاتی دقیق صورت گرفت تا در نهایت در عملیاتی مشترک، «تروریست ابوبکر البغدادی» کشته شد

علام جزئیاتی محدود از عملیات هلاکت سرکرده داعش

«مظلوم کوبانی»، فرمانده نیروهای کردی سوریه دمکراتیک:

 برای شناسایی و عملیات نظامی علیه ابوبکر بغدادی، پنج ماه کار اطلاعاتی دقیق صورت گرفت تا در نهایت در عملیاتی مشترک، «تروریست ابوبکر البغدادی» کشته شد.