کد خبر: 88717

ابو مهدی المهندس معاون رئیس هیات حشد شعبی عراق روز یکشنبه از سیاستمداران این کشور خواست از نخست وزیر عراق برای تحقق مطالبات مشروع تظاهرات کنندگان حمایت کنند

حشد شعبی خواستار حمایت از عبدالمهدی برای تحقق مطالبات مردم عراق شد

 ابو مهدی المهندس معاون رئیس هیات حشد شعبی عراق روز یکشنبه از سیاستمداران این کشور خواست از نخست وزیر عراق برای تحقق مطالبات مشروع تظاهرات کنندگان حمایت کنند