کد خبر: 88719

استان کرمان ظرفیت خوبی به دلیل نزدیکی به بازارهای کشورهای پاکستان و افغانستان در بحث صادرات مخصوصا صادرات مواد سوختی دارد

استفاده از ظرفیت‌های کرمان برای صادرات فرآورده‌های سوختی

کرمان به افغانستان و پاکستان سوخت صادر می‌کند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بر لزوم قوی‌تر کردن ارتباطات صادرات سوختی با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: «استان کرمان ظرفیت خوبی به دلیل نزدیکی به بازارهای کشورهای پاکستان و افغانستان در بحث صادرات مخصوصا صادرات مواد سوختی دارد و با صادرات مواد سوختی می‌توانیم از قاچاق سوخت به‌صورت چشم‌گیری جلوگیری کنیم».