کد خبر: 88726

۳۴۶ میلیون دلار صادرات از محل اداره کل گمرکات استان کرمان داشته ایم که این میزان صادرات نسبت به سال گذشته در مدت مشابه ۳۲ درصد رشد داشته است.

مدیر اداره کل گمرکات استان کرمان:

رشد ۳۲ درصدی صادرات استان کرمان در هفت ماه نخست سال جاری/ صادرات ۲۴۶ میلیون دلاری پسته از محل اداره کل گمرکات کرمان

مدیر اداره کل گمرکات استان کرمان گفت: مبلغ ۳۴۶ میلیون دلار صادرات از محل اداره کل گمرکات استان کرمان داشته ایم که این میزان صادرات نسبت به سال گذشته در مدت مشابه ۳۲ درصد رشد داشته است.

 

ادامه اخبار