کد خبر: 88730

مجلس نمایندگان آمریکا از مشاور پیشین امنیت ملی این کشور خواست تا جهت پیشبرد روند تحقیقات برای استیضاح و برکناری رئیس جمهور آمریکا هفته آینده شهادت دهد.

 «جان بولتون»برای ادای شهادت به مجلس نمایندگان آمریکا فراخوانده شد

 مجلس نمایندگان آمریکا از مشاور پیشین امنیت ملی این کشور خواست تا جهت پیشبرد روند تحقیقات برای استیضاح و برکناری رئیس جمهور آمریکا هفته آینده شهادت دهد.

 

ادامه اخبار