کد خبر: 88747

در روزهای اخیر اخباری در مورد ذرت‌های آلوده منتشر شد که واقعاً خلاف و به نوعی کذب بود.

وزیر کشور: وارد شدن ذرت‌های آلوده به کشور کذب است

رحمانی فضلی:

در روزهای اخیر اخباری در مورد ذرت‌های آلوده منتشر شد که واقعاً خلاف و به نوعی کذب بود.

یک محموله ۱۵۰هزار تنی از طریق دریا قصد ورود به کشور را داشت که دستگاه های مربوط نگذاشتند این کالا وارد کشور شود.

ذرت‌های آلوده، ذرت علوفه ای و دامی هستند. تمهیداتی اندیشیده می شود که به نوعی این ذرت ها مرجوع یا امحا شود.