کد خبر: 88750

استاندار کرمان در سفر هفته آینده رییس جمهوری به این استان ۲۰ طرح مهم به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان افتتاح خواهد شد

۱۵هزار میلیارد تومان طرح در سفر رییس‌جمهوری به استان کرمان افتتاح می‌شود

به گفته استاندار کرمان در سفر هفته آینده رییس جمهوری به این استان ۲۰ طرح مهم به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.