کد خبر: 88751

طمینان زیادی داریم که راهبردی صحیح را برای محروم کردن ایران از درآمدهای مورد نیازش در پیش گرفته‌ایم

آمریکا: بدون تحریم نمی‌توان ایران را پای میز مذاکره آورد

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران:

*ما به دنبال کاستن از تحریم‌های خود علیه صادرات نفت خام ایران نیستیم.

*اطمینان زیادی داریم که راهبردی صحیح را برای محروم کردن ایران از درآمدهای مورد نیازش در پیش گرفته‌ایم.

*لازم است ما  معماری تحریم‌ها را ایجاد کنیم تا آنها را برای بازگشت به میز مذاکره مجاب کرده و تحت فشار قرار دهیم.