کد خبر: 88754

با توجه به شروع فصل سرد و کاهش اهدای خون و ذخایر خون، مردم با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون سراسر استان با اهدای خون خود نیاز اساسی بیماران نیازمند به خون را برآورده کنند.

درخواست انتقال خون کرمان از مردم برای اهدای خون/ کاهش ذخایر خون

اداره کل انتقال خون استان کرمان در اطلاعیه مهمی اعلام کرد: با توجه به شروع فصل سرد و کاهش اهدای خون و ذخایر خون، مردم با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون سراسر استان با اهدای خون خود نیاز اساسی بیماران نیازمند به خون را برآورده کنند.